Значението на думата "свиване"

Обяснителен речник на Ушаков. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.

 • СЪД
 • СУЖЕН

Вижте какво е „КОНСТРУКЦИЯ“ в други речници:

свиване - ограничение, свиване, компресия; стеноза, ограничаване, редукция, стриктура, пилорна стеноза, стеснение, стесняване, винетизиране, изтъняване. Мравка. разширяване, разширяване, разтягане, разгръщане Речник на руските синоними. стесняване п., брой на...... Речник на синонимите

стесняване - стесняване, преценяване, стесняване; стеснен; съв. това. Направете го по-тесен (с 1, 2, 3 и 5 цифри), по-тесен. S. пасаж. В. пола. В. набор от задачи. Обяснителен речник на Ожегов. S.I. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992... Обяснителен речник на Ожегов

Конусност - Шия Конусност. (1) Намаляване на площта на напречното сечение на материала в ограничена зона чрез едноосно опъване или деформация. (2) Намаляване на диаметъра на цилиндрична обвивка или тръба. (Източник: "Метали и сплави. Наръчник." Под...... Речник на металургичните термини

стесняване - siaurinimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. стесняване вок. Einengung, f; Verschmälerung, f rus. стесняване, n; намаляваща ширина, n pranc. rétrécissement, m… Radioelektronikos terminų žodynas

стесняване - susiaurėjimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. свиване; стесняване; талия вок. Einengung, f; Einschnürung, f; Verengerung, f rus. стесняване, n pranc. свиване, f; пинцет, m; rétrécissement, m… Fizikos terminų žodynas

стесняване - sąsmauka statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Siaura sausumos juosta, jungianti du didesnius sausumos plotus (pvz., du žemynus arba pussiasalį su žemynu). atitikmenys: ъгъл. свиване; провлак; деколте; талия вок. Einschnürung… Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

Стесняване - вж. 1. процес на действие съгласно гл. тесен, тесен, тесен, тесен 2. състояние според гл. свиване, свиване 3. Тесно гърло. Обяснителен речник на Ефремова. Т.Ф.Ефремова. 2000... Съвременен обяснителен речник на руския език от Ефремова

стесняване - стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване, стесняване (Източник: „Пълно подчертана парадигма според А. А. Зализняк“)... Форми на думи

КОНСТРУКЦИЯ - относителната характеристика на пластичността на материала от отн. намаляване на площта на напречното сечение на опънатия образец. С равномерно удължаване (без образуване на шийка върху пробата) S. е уникално свързан с удължаване. След появата на шията (какво... Голям енциклопедичен политехнически речник

Значението на думата "стесняване"

ДОГОВОР, -I, ср.

1. Действие по стойност. глагол стесняване - стесняване; действие и състояние по стойност глагол свивам - свивам. Стесняване на коритото на реката. Стесняване на хранопровода. Стесняване на пазарите на продажби.

2. Свито, тесно място. Каналът е представен на няколко места за стесняване, където е било възможно да се прескочи калта. Обручев, Плутоний.

Източник (печатна версия): Речник на руския език: В 4 тома / RAS, Институт по лингвистика. изследвания; Изд. А. П. Евгениева. - 4-то издание, Изтрито. - М.: Рус. lang.; Полиграфи, 1999; (електронна версия): Основна електронна библиотека

БЕТОН, I, мн. не, срв. Действие и състояние на глагола. тесен-тесен 2 и тесен-тесен 2. В. хранопровод.

Източник: „Обяснителен речник на руския език“ под редакцията на Д. Н. Ушаков (1935-1940); (електронна версия): Основна електронна библиотека

стесняване

1. действие и състояние съгласно гл. тесен, тесен и тесен, тесен ◆ В това отношение ние наричаме патологията, свързана с възпалително и рубцово стесняване в папилата, стенозиращ одит. А.А. Шалимов, С.А. Шалимов, М.Е. Ничитайло, "Хирургия на черния дроб и жлъчните пътища"

Усъвършенстване на Word Map по-добре заедно

Здравейте! Казвам се Lampobot, аз съм компютърна програма, която помага да се направи Карта на думите. Мога да разчитам много добре, но засега не разбирам добре как работи вашият свят. Помогнете ми да разбера!

Благодаря! Станах малко по-добър в разбирането на света на емоциите.

Въпрос: походката е нещо неутрално, положително или отрицателно?

Значението на думата стесняване

Стесняване в речника на кръстословиците

свиване
 • "Стеноза" на руски.

1. процес на действие съгласно гл. стесняване, стесняване, стесняване, стесняване

2. Държава според гл. свивам, свивам

Изчерпателният съвременен обяснителен речник на руския език

Ср.
1) Процесът на действие по стойност. вер.: да тесни, тесни, тесни, тесни.
2) Състояние по стойност вер.: да се стеснява, да се стеснява.
3) тесно място.

Новият обяснителен речник на руския език на Ефремова

стесняване ср.
1) Процесът на действие по стойност. вер.: да тесни, тесни, тесни, тесни.
2) Състояние по стойност вер.: да се стеснява, да се стеснява.
3) тесно място.

Обяснителен речник на Ефремова

стесняване, мн. не, срв. Действие и състояние на глагола. тесен-тесен 2 и тесен-тесен

2. Стесняване на хранопровода.

Обяснителен речник на руския език от Ушаков

свиване, -и

Пълен правописен речник на руския език

действие и състояние според гл. стесняване, стесняване и стесняване, стесняване

Мелетински и съавторите му, че основната линия на развитие от мита до приказката съответства на демитологизирането на основната колизия и акцента върху семейния принцип, стесняването на колективизма и развитието на интерес към личната съдба и компенсация за социално слабите [7, 99 - 100], не може да не забележете, че свободното движение на герои в тингианското пространство (от земята към небето, от човешките селища до обитаването на духове, от „този свят“ до този, в който живеят „татуирани игороти“ [9], канибали или шестоглавия Гавигавен, пазещ дърво с прекрасни портокали ) [10], тяхната в крайна сметка неизбежна среща със свитите / свитите, които отначало са под формата на слънце, след това под формата на приетата „горска господарка“ - Алън, под формата на ято птици, след това под формата на клон [30, No 3] и т.

В северната част на езерото има стеснение, преминавайки през този пролив, кацаме на източния бряг, където има супер паркинг с борова гора, импровизиран дървен шезлонг и ивица пясъчен плаж.

Има ужасно стесняване на съзнанието, потискане и потискане на много съществени човешки черти, цялата сложност на емоционалния и интелектуален живот на човек.

Налице е, като че ли, стесняване на съзнанието, човек престава да възприема критично околната среда и трезво да контролира своите действия.

Възможни причини: лоша смилаемост на храната, нарушена чревна пропускливост, излагане на токсични метали, стесняване на съдовия лумен поради тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, липса на контрол върху кръвната захар или нараняване, зрително увреждане.

Тази интимност, това стесняване на проблематичния кръг, беше причината критичната проза на Анненски да остане толкова малко забелязана от съвременниците му, че да има по-малко късмет в това отношение от неговото лирично наследство..

По този начин стесняването на броя на новите теми беше придружено от нарастване на нуждата от „най-новите“ теми - докато читателят не загуби възприемчивост.

В най-лошия случай такова стесняване на хоризонтите, което извежда отново стария метафизичен натурализъм вместо гносеологичната гледна точка, отмъщава с безпомощността, която много естествознатели откриват във връзка с някои от трудностите на най-общите теории, като атомизъм или енергия.

От ключово значение за такова преструктуриране беше признаването на частната собственост и постепенното й заемане на командни висоти в икономиката, стесняване на държавната регулация на икономическата сфера до необходимите граници, установяване на свободата на избор на контрагенти и прилагането на други основи на новото гражданско законодателство, които са разгледани в параграф.

Значението на ЕКРАННАТА СТОЙНОСТ в Речника на езиковите термини

Намаляване на семантичния обем на понятието в процеса на историческо развитие или в контекста на речевата употреба. Съвременната дума квас се използва в значението на определена напитка (възможно е дори „сладък квас“), а не в древното значение на киселина като цяло (срв. Производното квас). След като германец (от немия) беше наричан всеки, който не можеше да говори руски (имаше и „английски германци“), тогава това име беше прехвърлено само на жителите на Германия, както и на имигрантите от нея. Примери за стесняване на значението са думите: прах („вземете прах”) в значението на лекарството, а не нещо на прах като цяло; да готвя („тя готви добре“) в смисъл на „готви храна“; институция в смисъла на образователна институция, а не институция като цяло. Ср 5 разширяване на стойността.

Мозъчни съдове: симптоми, лечение, алтернативни методи. Свиване, спазми, атеросклероза

В статията ще научите: за стесняване на мозъчните съдове, за спазмите на мозъчните съдове, атеросклероза, симптоми и лечение, признаци, народни методи. Обща информация за кръвоснабдяването на мозъка.

Мозъчни съдове: система за кръвоснабдяване

Съдовите лезии на мозъка и гръбначния мозък са най-важният проблем в клиничната неврология.

Кръвоснабдяването на мозъка се характеризира с наличието на оптимален режим, който осигурява непрекъснато и навременно попълване на неговата енергия и други разходи в процеса на живота..

Основната функция на нервната система е да регулира физиологичните процеси на тялото, като се адаптира към постоянно променящите се условия на околната среда.

Нервната система адаптира тялото към външната среда, регулира всички вътрешни процеси и тяхната постоянство - постоянството на телесната температура, биохимичните реакции, кръвното налягане, храненето на тъканите и снабдяването с кислород и т.н..

Ето защо значението на интензивността на храненето на нервната тъкан и нейното достатъчно обогатяване с кръв е много голямо. В покой приблизително 750 ml кръв преминава през човешкия мозък на минута. Това съответства на 15% от обема на сърдечния дебит.

Осигурява се нормално хранене на всички части на мозъка и самите полукълба благодарение на структурната организация и физиологичните механизми на регулиране на мозъчните съдове.

В сивото вещество кръвообращението в мозъка е по-интензивно, отколкото в бялото. В сравнение с възрастните, при деца под 1 година е най-наситен - интензивността на храненето е с 50-55% по-висока.

А при възрастните хора интензивността на кръвоснабдяването се намалява с 20% или повече. В същото време около една пета от общия обем кръв се изпомпва от мозъчните съдове.

Нервната система е постоянно активна, дори по време на сън. По време на сънищата (REM сън) нивото на метаболизъм в много мозъчни структури може да бъде дори по-високо, отколкото в будно състояние. Всичко това определя изключително голямото търсене на кислород в мозъка..

С маса от около 1400 g, което е около 2% от телесното тегло, той абсорбира 20% от целия кислород и 17% от цялата глюкоза, постъпваща в човешкото тяло.

Свиване на кръвоносните съдове в мозъка

В други случаи вазоконстрикцията на кръвоносната система се нарича патологична стеноза на мозъчните съдове, което доста често се случва поради развитието на атеросклероза в кухината на коронарните артерии.

Поради голямото количество натрупана плака това води до затваряне на артериите и затрудняване на притока на кръв към нервната тъкан.

Атеросклеротичните плаки в главата обикновено се образуват в последните етапи. Развитието на болестта може да бъде проследено в продължение на десетилетия.

В някои случаи след продължително, постепенно и фино развитие има внезапно разрастване на липидните тъкани, деформация на вените и рязко влошаване на здравето. Появата на плаки в мозъка и увреждане на артериите може да бъде резултат от рязко спазматично развитие на болестта.

Опасността от тяхното образуване и растеж се дължи на факта, че те могат да се откъснат от стените на кръвоносните съдове и да се придвижат през кръвоносната система и след като попаднат в малък съд, напълно да го запушат.

Признаци на вазоконстрикция в мозъка

Количеството кръв, необходимо за пълноценното функциониране на органа, намалява, нарушенията водят до появата на тъканна исхемия (кислороден глад), промяна в структурата на клетките и впоследствие до тяхната масова смърт (появата на огнища на некроза).

Променените или мъртвите нервни клетки на мозъка не са в състояние да изпълняват своите функции (провеждане на биоелектричен импулс), поради което вазоконстрикцията се проявява в множество неврологични симптоми:

 • главоболие;
 • виене на свят;
 • безсъние.

Патологията се развива бавно, в началните етапи тя е почти безсимптомна. Ако причината за появата на стеноза се елиминира в този момент, болестта може да бъде излекувана чрез пълно възстановяване на функциите на мозъка (при 92%).

Хроничната форма на стеноза може да тормози човек с години, а първоначалната още на първия етап може да доведе до смърт, така че е толкова важно да не пропускате „сигналите“ за болестта.

Възможни признаци на вазоконстрикция:

 • Мигрена, раздразнителност, умора, докосване, сълзливост, превъзбуда.
  функционални нарушения на централната нервна система;
 • Проблеми с паметта
  Краткосрочна забрава, невъзможност да си спомня случилото се в продължение на няколко минути;
 • Развитие на деменция
  При деменция когнитивните процеси се влошават и има изчерпване на емоционални реакции и черти на характера;
 • Промяна в походката
  човек се разбърква или мели силно);
 • Нарушена координация на движенията, загуба на равновесие;
 • Неизправности на вътрешните органи, разположени в тазовата област;
 • Временна загуба на зрение;
 • Повръщане, пареза, парализа;
 • Появата на фалшиво желание за уриниране;

Първоначални прояви на недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка

Диагнозата „Първоначални прояви на недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка“ често е много трудна и не винаги може да бъде поставена с увереност..

Открояването на тази точка обаче е важно, тъй като насочва вниманието към тази най-ранна форма на мозъчно съдово увреждане, когато превантивните и терапевтични мерки са най-ефективни..

Диагнозата на първоначалните прояви на мозъчно-съдова патология се основава главно на следните субективни оплаквания на пациента:

 1. главоболие;
 2. виене на свят;
 3. шум в главата;
 4. увреждане на паметта;
 5. намалена производителност.

Основата за диагнозата е само комбинация от два или повече от тези признаци, които съществуват дълго време и постоянно или често се повтарят.

Те се характеризират с появата при обстоятелства, изискващи повишено кръвоснабдяване на мозъка, например по време на интензивна умствена дейност, особено ако това се случва при условия на хипоксия (в задушно, опушено помещение) или на фона на голяма умора.

В повечето случаи причината за това е атеросклероза или хипертония..

Но същите симптоми могат да бъдат причинени и по други причини - хронични инфекции, злокачествени новообразувания и т.н..

Предположението за съдовия произход на описаните нарушения се подкрепя от данни за реоенцефалография, както и от наличието на признаци на атеросклеротични съдови лезии в други области (съдове на фундуса, коронарна склероза, интермитентна клаудикация и др.) Или симптоми на хипертония (повишаване на кръвното налягане, хипертонична ретинопатия, хипертрофия на лявата камера) и т.н.).

Условия на работоспособност в нарушение на кръвообращението в мозъка

Имесъстояние
Церебрална атеросклероза с първоначални прояви на недостатъчно кръвоснабдяване на мозъка без органични симптомиРаботоспособен
АтеросклерозаВременно деактивиран
Артериална хипертонияВременно деактивиран
Остеохондроза на шийните прешлениВременно деактивиран
Преходно нарушение на мозъчната циркулация в вертебробазиларния басейнВременно деактивиран
Атеросклеротична стеноза на дясната вътрешна каротидна артерия (стесняване на лумена от около 75%)хора с увреждания
Инфаркт в басейна на дясната средна мозъчна артерияхора с увреждания
Левостранна хемиплегия, хемианестезия, анозогнозияхора с увреждания
Хипертонична болест, степен SBИнвалиди. Нуждае се от външни грижи и надзор
Десностранна хемипареза и моторна афазия след кръвоизлив в лявото полукълбо на мозъкаНуждае се от външни грижи и надзор
ДеменцияНуждае се от външни грижи и надзор
Остатъчни ефекти след инфаркт на антеролатералната стена на лявата камера на сърцетоНуждае се от външни грижи и надзор

Причини за вазоконстрикция

Спазъм на мозъчните съдове

При нормални условия функционалната вазоконстрикция на мозъка се случва постоянно, точно както тяхното разширяване, което е важен механизъм за регулиране на мозъчното кръвообращение.

Опасността за здравето и живота е патологичната вазоконострикция - спазъм на артериите. Краткосрочен спазъм на мозъчните артерии възниква, например, в отговор на механична стимулация.

Продължителният, постоянен спазъм е патологична реакция на артериите на действието на продуктите от разпадането на кръвта и мозъчното вещество.

Сред нарушенията на кръвообращението на мозъка, свързани с промяна в свойствата на кръвта, са повишаване на вискозитета на кръвта, адхезия на тромбоцитите и други оформени елементи..

Адхезия на тромбоцитите

Агрегация или адхезия на тромбоцитите може да възникне при различни патологични състояния на тялото (остра бъбречна недостатъчност, травма и др.).

Получените малки емболи, попадащи в мозъчните съдове, нарушават притока на кръв и водят до развитие на хипоксия и огнища на некроза в мозъчното вещество.

Емболът е всеки несвързан вътресъдов субстрат (твърд, течен или газообразен), циркулиращ през кръвния поток, който не се намира там при нормални условия, способен да причини запушване на артериален съд на достатъчно голямо разстояние от мястото на възникване.

Хипертония

Съдови кризи при хипертонични заболявания се проявяват със спазъм и парализа на интрацеребралните артерии и артериоли. И двата процеса могат да протичат в една и съща съдова област на мозъка..

Съдови хипертонични кризи играят основна роля в появата на мозъчен кръвоизлив.

В същото време пропускливостта се увеличава, развиват се процеси на тъканна некроза, образуват се амилни аневризми (изпъкналост на съдовите стени до 3 mm) и разкъсвания на стените на вътремозъчните артерии.

В леките случаи това се проявява в повишена съдова пропускливост. В по-тежки случаи настъпва кислородно гладуване на стените на мозъчните съдове, поява на аневризми и поява на кръвоизливи около съдовете.

В най-трудната ситуация с хипертонична криза се развива некроза на тъканите, разкъсване на съдовата стена и масивен кръвоизлив в мозъчното вещество.

Методи за изследване на нарушения на кръвообращението на мозъка

Сред тези методи ангиографията е придобила най-голямо значение, т.е. рентгенова снимка на главата след въвеждането на рентгеноконтрастно вещество в артериите, които носят кръв към главата.

Използват се различни контрастни вещества (Diodon, Gaipak, Conrey и др.), Които могат да се инжектират по различни начини.

Най-често се използва каротидна ангиография, при която контрастно вещество се инжектира в каротидната артерия на шията чрез пункция. В този случай обаче съдовете се откриват само в басейна на пробитата артерия..

Междувременно често е необходимо да се добие представа за цялата съдова система на мозъка, като се започне от мястото, където артериите произхождат от аортната дъга до техните крайни клонове подред - тотална ангиография или панангиография на главата.

За това се използват два метода - катетеризация (според Seldinger) и пункция. При първия метод чрез перкутанна пункция на бедрената или брахиалната артерия през иглата на канюлата се вкарва тънък катетър до аортната дъга и през нея се инжектира контрастно вещество - аортограма.

Аортограма. Виждат се съдове, простиращи се от аортната дъга.
1 - дясната обща каротидна артерия, 2 - стволът на главата на главата, 3 - мястото на произход на лявата обща каротидна артерия, което не се вижда поради запушването, 4 - лявата субклавиална артерия (стрелката показва концентрична стеноза)

При метода на пункция контрастно вещество се инжектира със специална спринцовка в дясната и лявата аксиларна артерия, което дава възможност да се идентифицират субклавиалните и гръбначните артерии вляво и каротидната артерия вдясно; за да се прецени лявата сънна артерия, допълнително се извършва и нейната пункционна ангиография.

При мозъчен кръвоизлив или при голям сърдечен удар с мозъчен оток, в допълнение към аваскуларната зона се открива изместване на съдовете.

В случай на запушване на големи съдове, снабдяващи мозъка, ангиографията дава възможност да се преценят пътищата на съпътстващия кръвен поток, с помощта на които се компенсира спирането на засегнатия съд. Състоянието на обезпечение на кръвообращението трябва да се вземе предвид при вземане на решение по въпроса за хирургичната интервенция.

Използването на специални рентгенови апарати, които произвеждат поредица от изображения в рамките на няколко секунди, както и рентгеново заснемане, позволява не само да се получи изображение на всички връзки на съдовата система на мозъка, но и да се разкрият особеностите на кръвния поток в тях.

Получаването на вещества с висок контраст и не дава нежелани съдови реакции, както и подобряване на техниката на ангиография, минимизира броя на усложненията и направи възможно разширяването на обхвата на приложението му..

Но все пак се наблюдават сериозни усложнения, макар и редки. Следователно ангиографията трябва да се извършва само когато има въпрос за операция или несигурността в диагнозата не позволява използването на подходящо лечение (например използването на антикоагуланти за предполагаема диагноза на развиващ се мозъчен инфаркт).

Реоенцефалографията е широко използвана. Същността му се крие във факта, че с помощта на специални усилватели се регистрират промени в електрическото съпротивление на главата, които зависят главно от промени в кръвообращението в мозъка. С определено местоположение на електродите е възможно да се прецени кръвонапълването на различни части на мозъка.

Нормалната крива на реоенцефалограмата се характеризира с относително правилни, редовно повтарящи се вълни, наподобяващи пулсови вълни по форма. При здравите млади хора кривата на покачване е стръмна. При атеросклерозата острият връх на кривата става заоблен, понякога на мястото на върха се появява плато. Блокирането на съда води до намаляване на амплитудата на реографските вълни в неговия басейн. Използвайки различни проводници, можете да прецените кръвоснабдяването в различни части на мозъка.

Лечение на мозъчни съдове с атеросклероза

При избора на метод за лечение е необходимо да се вземат предвид всички фактори, допринесли за развитието на заболяването..

Ако атеросклерозата се появи в резултат на физическо бездействие, трябва да увеличите интензивността на физическата активност.

Ако развитието на болестта се дължи на хипоксия, липса на кислород, разходки на чист въздух, кислородни бани и коктейли се препоръчват за възстановяване.

В случай на затлъстяване, провокирало атеросклероза, е необходимо да се направят корекции в диетата, като се изключат от нея храни, съдържащи голямо количество холестерол и въглехидрати и др..

Тези мерки обаче могат да бъдат ефективни само в ранните стадии на заболяването..

Атеросклерозата, диагностицирана на по-късни етапи, изисква лекарствена терапия, а в някои случаи и хирургическа намеса.

Консервативната терапия може да бъде предписана само от лекуващия лекар, който също участва в наблюдението на лечението и, ако е необходимо, коригиране на дозите на приеманите лекарства.

Традиционни методи за лечение на мозъчни съдове

Отказ от тютюнопушене и алкохол

Първото нещо, което трябва да направите, е да се откажете от пушенето. Развитието на болестта се улеснява и от употребата на алкохолни напитки, мазни, пушени, солени и пикантни храни, сладкиши и сладкиши от бяло пшенично брашно.

Лишете тялото си от тези „радости“ и първата стъпка към възстановяването ще бъде направена.

Чесън

Както знаете, чесънът е добро „средство за почистване“ на кръвоносните съдове, така че пригответе такава запарка. Смелете 4 средно белени лимона и 4 средни глави чесън (естествено обелени) в месомелачка.

Смесете цялата маса, прехвърлете в 2-литров буркан и напълнете до горе със студена преварена вода. Поставете буркана в хладилника за инфузия за 10 дни, разклащайте съдържанието всеки ден.

След това филтрирайте съдържанието на буркана, изстискайте тортата и я изхвърлете и вземете запарката по 1 супена лъжица сутрин и вечер преди хранене.

Студен и горещ душ

Това е идеално лекарство за цереброваскуларни спазми..

Тъй като сте се събуждали сутрин и вечер преди лягане, трябва да напоявате главата си последователно с поносимо гореща вода, а след това веднага много студена.

Изглежда така: Стоите една минута под душа под много гореща вода и след това си изливате студена вода от кофа върху главата..

Внезапните промени в температурата могат бързо да облекчат вазоконстрикцията в главата. Ясно е, че е трудно да се вземе решение за подобен подвиг, но ефектът от душа е почти моментален..

Билкови отвари

За да укрепите кръвоносните съдове в тялото, заменете обичайните си чай и кафе с билкови чайове или настойки от лечебни билки: подходящи са мента, чай от върба, листа от касис, глог.

Аптечни тинктури

За да укрепите нервната система, вземете смес от тези тинктури: смесете в равни количества аптечните тинктури от валериана, майчинка, корвалол, божур и глог.

Разтворете една чаена лъжичка от получената тинктура в чаша вода и пийте сутрин и преди лягане..

Помага за подобряване на притока на кръв към мозъчната инфузия на жълт кантарион.

Рецептата е проста: 1 супена лъжица билка се залива с чаша вряща вода, влива се в продължение на 10 - 15 минути, филтрира се. Пийте по 100 ml 3 пъти на ден.

Глогът може да се използва самостоятелно като инфузия, тъй като има отличен вазодилататорен ефект, като по този начин подобрява мозъчното кръвообращение. Купете плодове от глог и запарете 2 супени лъжици с чаша вряща вода. Пийте тази инфузионна глътка през целия ден, за да укрепите кръвоносните съдове.

Лечение на атеросклероза от детелина

Лечението на атеросклероза на мозъчните съдове в началния етап може успешно да се проведе с детелина. Напълнете един литров буркан с цъфтящи глави на детелина и го напълнете с лунна светлина или водка. Настоявайте 2 седмици на тъмно място при стайна температура. Пийте по 10 капки в половин чаша вода 2 пъти на ден. При редовна употреба паметта се подобрява, шумът и шумът в ушите намаляват.

Чесново масло

За да прочистите холестерола и да укрепите кръвоносните съдове, направете чесново масло. Обелете и смилайте голяма глава чесън в месомелачка, прехвърлете я в буркан и я залейте малко над нивото със зехтин (можете да използвате и ленено, слънчогледово, царевично, соево масло). След 3-дневна инфузия, филтрирайте старателно. Трябва да приемате половин час преди всяко хранене, по 1 чаена лъжичка заедно с чаена лъжичка лимонов сок.

Масло от морски зърнастец

Отличен помощник в борбата с атеросклерозата на мозъчните съдове е маслото от морски зърнастец. Пийте по 1 чаена лъжичка масло половин час преди всяко хранене в продължение на две седмици. След месец повторете курса.

Почистване на кръвоносните съдове на мозъка с лимон

Лимонът ще помогне за прочистването на кръвоносните съдове на мозъка. Съдържащите се в него вещества имат антиоксидантно действие, укрепват стените на кръвоносните съдове и активират изтичането на лимфа.

Заключение

Медицинските посещения не отразяват истинското разпространение на заболяването. Първоначалните му форми са особено подценени, тъй като понякога пациентите не знаят за заболяването си или не търсят медицинска помощ..

Разпространението на болестта може да бъде установено само чрез проучване на населението; Доскоро обаче такива популационни проучвания бяха ограничени само до регистрация на мозъчен инсулт и неговите последици и много рядко бяха взети предвид и преходни мозъчно-съдови инциденти..

Стесняване на съдовете на краката: симптоми, причини, диагностика и лечение

Съдържанието на статията

 • Стесняване на съдовете на краката: причини
 • Стесняване на съдовете на краката: симптоми и последици
 • Вазоконстрикция на краката: как се диагностицира стеноза?
 • Стесняване на съдовете на долните крайници: лечение
 • Накрая

Кръвоносните съдове осигуряват работата на вътрешните органи и основните системи на човешкото тяло. Те се различават по структура и функция, но всяко отклонение, което се проявява в структурата на микроваскулатурата, води до влошаване на здравето.

Стесняването или стенозата на съдовете на долните крайници е патологично състояние на кръвоносните съдове на краката. Тази диагноза означава, че пациентът има намалена скорост на изтичане и приток на кръв в долните крайници поради намаляване на лумена на кръвоносните съдове. Какво е причинило това явление? Опасно ли е Какво лечение е необходимо? Ще помогнат ли лекарствата или се нуждаят от операция? Отговори на тези и други въпроси в нашата статия.

Стесняване на съдовете на краката: причини

Стенозата е патология на сърдечно-съдовата система, която често включва съдовете на краката. Стесняването на артериите на долните крайници се формира поради отлагания, образувани вътре в съда. В преобладаващото мнозинство от клиничните случаи се образуват отлагания поради повишена концентрация на липиди в кръвната плазма. Излишъкът от тези подобни на мазнини органични съединения образува мастни натрупвания по съдовите стени. Най-известният липид е холестеролът. Комбинирайки се с калций, който играе структурна роля, и вещества от съединителната тъкан, холестеролът се превръща в холестеролни плаки. Следователно, стенозата, въпреки локалния си характер, е проява на атеросклероза.

Стесняването на съдовете на краката се случва и по редица други причини, независимо от нарушения в метаболизма на мазнините в организма. Генетиката се счита за честа причина за стеноза. Наследствена особеност, а именно предразположение към определено заболяване, се проявява в зависимост от натрупването на патологични гени. Веднага след като тяхното взаимодействие с фактори на околната среда с различна сила достигне своя максимум, човек отбелязва признаци на заболяване, което преди е било диагностицирано в близките му роднини.

Много други патологични процеси и заболявания са напълно способни да причинят стесняване на артериите на краката. Между тях:

 • хипертония (нарушава нормалното кръвообращение);
 • тиреотоксикоза и захарен диабет от всякакъв тип (провокират метаболитни нарушения);
 • артериит, васкулит и различни заболявания, характеризиращи се с възпаление на артериите на краката (намалява съдовата пропускливост);
 • калкулозен холецистит в сложна форма (нарушава работата на кръвоносните съдове);
 • заболявания на хемопоетичната система;
 • онкология и др..

Тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол причиняват спазъм на съдовете, който пречи на нормалния поток на кръвта през тях. Алкохолът влияе негативно на червените кръвни клетки. Под негово влияние черупката им се разрушава. Червените кръвни клетки се слепват, образувайки съсиреци и водят до частично запушване на артерията. Кръвта не може свободно да проникне през останалия лумен на съда. Неправилно организираният начин на живот (преяждане, бездействие, нестабилен емоционален фон и др.) Води до метаболитни нарушения и лошо кръвообращение.

Съдовете на краката също са стеснени поради получени наранявания, хипотермия или прегряване на тялото. Свързаните с възрастта промени, за които еластичността на съдовите стени е намалена, също влияят върху тяхното стесняване. Списъкът с причините за стеноза на съдовете на краката е много широк. Ето защо е изключително важно да се познават симптомите на заболяването. Повече за това по-късно в нашата статия..

Стесняване на съдовете на краката - симптоми

Стесняване на съдовете на краката: симптоми и последици

Вазоконстрикцията на долните крайници има няколко етапа на развитие. И не всеки от тях има различни симптоми. Първият етап може да се нарече асимптоматичен. Пациентът не забелязва никакви промени в състоянието си или не им отдава особено значение.

Вазоконстрикцията се усеща постепенно. С прогресирането на заболяването, поради недостатъчно кръвоснабдяване, храненето на тъканните клетки се влошава. Някои пациенти започват да забелязват, че краката са студени и чувствителността е нарушена. И чак тогава се чудят какво им се случва? Това означава, че симптоматичният комплекс на патологията нараства. Според проявите си тя се нарича заличаваща атеросклероза и се характеризира със следните неприятни усещания в долните крайници:

 • усещане за изтръпване и парене в краката;
 • болка в глезена и пръстите;
 • синдром на интермитентна клаудикация;
 • повишено изпотяване;
 • подуване;
 • цианоза;
 • хипертония и др..

Поради факта, че болестта се открива на по-късни етапи, симптомите вече са нейните последици. Следователно, наред с горните симптоми, пациентите са изправени пред:

 • некроза и разпадане на меките тъкани;
 • мускулна атрофия на долните крайници;
 • нарушение на функциите на тазовите органи;
 • трофични язви.

Горните последици означават, че болестта вече има тежък ход и, вероятно, ще доведе пациента до последващо увреждане..

Как да се лекува стесняване на ставното пространство

Според последната информация на учените броят на пациентите, страдащи от проблеми със ставите, става много повече, а ставните заболявания "стават все по-млади". Това означава, че възрастта на пациентите с мускулно-скелетни нарушения намалява..

Едно от тези неразположения е стесняването на ставното пространство на тазобедрената става. Ставите се считат за здрави, когато краищата на костите се допират един до друг. Когато ставното пространство е неравномерно стеснено, това е първата проява на опасно заболяване - остеоартрит.

Какво е стеснение на ставното пространство

И така, какво е това - стесняване на ставното пространство? Този патологичен процес има свое име - остеоартрит. Започва с унищожаването на хрущялната тъкан, в този момент е невъзможно да се идентифицира болестта. По време на този микростадий количеството хранителни вещества, постъпващи в хрущялните клетки, значително намалява.

Така настъпва изтощение. Хрущялната тъкан отслабва и изтънява, повърхността се напуква и костта расте в тази област. Дегенеративният процес не се ограничава до една област и се разпространява по-нататък върху други структури: менискуси, сухожилия, връзки. Поради такива промени ставното пространство се стеснява, триенето между костите се увеличава и това води до пълно разрушаване на хрущяла..

Причините

Причините, които засилват процеса на стесняване на пукнатините в ставите, са огромни. В тази глава ще разгледаме най-популярните:

 • наднормено тегло. Според статистиката жените над 40 и с наднормено тегло най-често страдат от деформиращ остеоартрит. Важно е, колкото повече телесно тегло, толкова по-активно се развива патологията. Рискът от получаване на стесняване на ставите в ставите при затлъстели хора е 4 пъти по-голям, отколкото при хора с нормално телесно тегло. Развитието на болестта възниква поради постоянното натоварване на ставите. Коленете и глезените са най-често засегнати при наднормено тегло.,
 • възраст. Както знаете, колкото повече остаряваме, толкова повече болести получаваме, тъй като тялото отслабва. Остеоартритът засяга 65-86% от възрастните хора на възраст от 60 до 65 години. Промените в тялото, които се случват с течение на времето, имат силен ефект върху опорно-двигателния апарат. В напреднала възраст износеният хрущял вече не може да се възстанови сам, а обикновеното ежедневно ходене само влошава ситуацията и позволява на заболяването да прогресира,
 • генетика, вродени патологии. Животът е нещо непредсказуемо и понякога болестта, от която най-често страдат възрастните хора, може да изпревари младите хора, които не са със затлъстяване. Тук основната роля се играе от наследственост или дефекти, които са били вътре от момента на раждането.,
 • тежки товари. Тази рискова група включва спортисти и хора, чиито дейности са свързани с постоянен тежък физически труд. За мнозинството артрозата е професионална патология.,
 • отложени наранявания, хирургични интервенции и други заболявания. Всичко това може да послужи за стесняване на ставните пространства, което неминуемо води до артроза.

Как да използвате Нурофен при болка?

Сортове по локализация и етапи

Както бе споменато по-горе, когато размерът на ставното пространство на колянната става от нормата се превърне в силно стесняване, възниква остеоартрит. Самото стесняване не е болест, а само признак на заболяване на опорно-двигателния апарат.

Тези дегенеративни процеси се характеризират с четири етапа на развитие. Всеки от тях има значителни разлики, за които по-подробно:

 1. Първият етап е причинен от лека криза и бърза умора. Синдромът на болката не е ясно изразен, но има скучен и болезнен характер. Симптомите се проявяват най-много след сън. Рентгеновите лъчи могат да покажат леко стесняване на ставната междина, но костта не е разрушена.
 2. За втория стадий на заболяването симптомите са много по-тежки. Появяват се силни болки, които атакуват със слабо движение на крайника. Всеки вид стрес само влошава ситуацията. Отърваването от болката може да се постигне само след продължителна почивка. Рентгеновата снимка в този случай вече показва стесняване на процепа, което е няколко пъти по-високо от нормалното. Тук вече можете да проследявате остеофитите и излишната течност в ставната кухина.
 3. Най-болезненият етап е третият. С него болката става непоносима и постоянна. Болки в ставите се усещат дори в покой. Пациентът в такива случаи се опитва да заеме удобна поза, за да се отърве поне малко от неприятните усещания. На третия етап най-често ставното пространство не се вижда, но засегнатата става се показва с изразена деформация на костните контури.
 4. Последният етап от развитието на болестта. На четвъртия етап настъпва пълна блокада на ставата. Всяко движение, направено от човек, е придружено от криза. Външно костта е силно деформирана. Мускулите атрофират и засегнатата област нараства, тъй като течността се натрупва там и тъканите растат. На сегашния етап човек вече губи способността да се движи самостоятелно.

Симптоми

По правило основният и основен симптом на дегенеративни процеси, започнали в тялото, е болката. В зависимост от стадия на заболяването, при ходене и други движения на крайниците може да се чуе характерна хрущене. Ако се появят допълнителни натоварвания върху засегнатата става, тогава усещането за дискомфорт се увеличава..

Също така крайниците стават чувствителни към атмосферните условия и хипотермия. Не е необичайно да се наблюдава увеличаване на зоните в непосредствена близост до засегнатата област. В последния стадий на заболяването двигателните функции на човек са ограничени, до пълното обездвижване.

Лечение

В тази глава ще разгледаме всички лечения за стесняване на ставното пространство на коляното и други стави. По правило остеоартритът не може да бъде излекуван напълно, но благодарение на правилното лечение може да се постигне трайна ремисия на заболяването. Основната цел на терапията е да спре дегенеративните процеси в ставата, да облекчи симптомите, да подобри състоянието на хрущялната покривка и да възстанови движението на крайниците..

Ако заболяването е достигнало последните два етапа, тогава най-често възстановяването на ставата става чрез операция. В първите два етапа е възможно консервативно лечение. Ще разгледаме и двата метода на терапия.

Консервативно лечение:

 • намаляване на телесното тегло. Ако премахнете постоянния натиск върху ставата, тогава състоянието на крайника значително ще се подобри.,
 • премахнете ненужната физическа активност. Откажете се напълно от носене на тежести и спрете за почивка по време на дълги разходки. Плуването може да се направи като лечение,
 • да се прави физиотерапия. Той играе огромна роля в лечението на болестта, тъй като благодарение на леките упражнения могат да се избегнат контрактурите и да се укрепят ставите.,
 • масажът също е важен фактор при лечението. Препоръчва се да се провежда курс на масаж 2-3 пъти годишно. Благодарение на това може да се избегне загубата на мускули, както и да се подобри кръвообращението в ставите.,
 • в зависимост от ставата се използват допълнителни устройства. При увреждане на глезена се използват ортопедични стелки-опора за супинатори, при остеоартрит на коляното - специална подложка за коляно с мека фиксация,
 • сцепление на ставата. В специализираните комплекси има метод на тракция на крайника, който облекчава ставата,
 • физиотерапия. Благодарение на него можете да премахнете възпалителния процес в засегнатата област, да стимулирате кръвообращението. Има няколко вида лечение: магнитно поле, лазер, електрофореза, UHF, амплипулс,
 • задължително условие са противовъзпалителните лекарства. За да намерите правилното лекарство, трябва да посетите лекар. В допълнение към лекарството, той ще ви покаже начина на приложение: интрамускулно, като мехлеми, вътре или директно инжекции в ставата,
 • хондропротектори. За подобряване на храненето на ставата и за висококачествен клетъчен синтез се предписват лекарства от тази група. Представители: Dona, Structum, Artra, Alflutop,
 • въвеждането на вътреставна синовиална течност. Тези средства намаляват триенето на костите, облекчават болката, подуването и премахват характерната криза при ходене,
 • акупунктура. Благодарение на тази процедура, храненето и метаболизма на тъканите могат да бъдат значително подобрени..

Как да използваме масло от акула за стави?

 • артроскопия на ставата. Хирургичната намеса се крие във факта, че методът на лечение не е радикален. Благодарение на видео наблюдението, специалист може да полира тъканната обвивка на хрущяла и да премахне някои от повредените кости,
 • коригираща остеотомия. Използва се за лечение на долните крайници. По време на операцията лекарят коригира деформираната става чрез подравняване на оста на ставата. Най-често този метод на лечение се предписва на млади пациенти.,
 • артропластика. Най-радикалният от всички представени методи на лечение. Смисълът на операцията е да се замени напълно ставата или само един компонент със специални импланти. Процедурата се предписва на последните етапи на заболяването или ако лечението е неефективно в началните етапи на заболяването.

Заключение

В заключение бих искал да отбележа, че колкото по-рано потърсите помощ от специалист, толкова по-добър ще бъде ефектът от лечението. Ако стартирате болестта, постепенно хрущялът ще бъде унищожен и болестта ще прогресира, което в крайна сметка ще доведе до пълно обездвижване на ставата.

Като превантивна мярка следете теглото си, храните се правилно, не пренебрегвайте физическата активност и бъдете внимателни към тялото си.

Лумбална гръбначна стеноза

С подобряването на диагностичните техники, различни патологии на гръбначния стълб, например, стеноза на гръбначния канал на лумбалния гръбнак, започнаха да се откриват по-често. Болестта не съкращава продължителността на живота, но влошава качеството му. За да се излекувате, трябва да бъдете прегледани от вертебролог и невролог при първите симптоми, да се подложите на терапия със стриктно спазване на препоръките на лекаря.

 1. Лумбална гръбначна стеноза: какво е това
 2. Причини за пояснична стеноза
 3. Форми
 4. Класификация
 5. Абсолютна стеноза
 6. Относителна стеноза
 7. Други видове
 8. Симптоми
 9. Диагностика
 10. Лечение
 11. Лечение без операция
 12. Хирургия
 13. Упражняваща терапия и комплекс от упражнения
 14. Прогноза за възстановяване
 15. Мерки за превенция
 16. Неща за запомняне?

Лумбална гръбначна стеноза: какво е това

Какво представлява - стеноза на гръбначния канал на лумбалната част на гръбначния стълб и защо води до тежки усложнения, можете да разберете, като се запознаете със структурата на гръбначния стълб и основните му функции.

При хората всеки прешлен има отвор между тялото, сводовете и процесите..

Това е сегмент на гръбначния канал.

Когато се разглежда структурата на билото, тя се простира от главата до сакрума, съдържа гръбначния мозък с мембрани, венозен плексус, гръбначно-мозъчни нервни възли.

Лумбалната област се състои от L прешлени1, L2,L3,L4, Lпет, разположен между дъното на гърдите и сакрума. При възрастни диаметърът на гръбначния канал тук е 14―20 mm. В областта на диска има и дупки за излизане на кръвоносни съдове, нерви: според стандарта техният размер е 5 мм. При децата ширината на пролуките е по-малка: възрастова норма е одобрена за всяка група.

Спиналната стеноза на лумбалния отдел на гръбначния стълб представлява стесняване на пространството на гръбначния канал на повече от 1 mm под гръдния кош. Тоест гръбначният отвор в долната част на гърба става по-малко от нормалното, поради което нервните корени, съдовете или гръбначният мозък с мембрани се компресират. Това е хронично заболяване. Симптомите и лечението на стеноза на лумбалния отдел на гръбначния стълб зависят от поражението, участието на нервите и кръвоносните съдове в патологичния процес и други фактори.

Стесняването на канала често причинява:

 • болка с отскок в крака, кръста, органите;
 • куцота;
 • тазови разстройства;
 • отслабване на мускулите на краката.

Механизмът за развитие включва 3 етапа. Поради лумбалната стеноза се увеличава налягането между прешлените и твърдия гръбначен мозък, нарушава се кръвообращението и се възпалява нервната и съдовата тъкан. Той причинява болка. Той се увеличава по време на усукване на багажника, ходене, носене на тежести и намалява след клякане, навеждане напред.

Справка! За първи път лекарят Антоан Портал пише за болестта в началото на 19 (19) век. Сега стесняване на канала се диагностицира при един от 400 души, 8% от случаите са регистрирани при хора в менопауза.

В справочника за ICD-10 стенозата на лумбалния гръбначно-мозъчен канал е включена в раздела "Други уточнени и неуточнени спондилопатии" под кода "M48". Лумбалната стеноза е опасна, но не и фатална. Компресията на гръбначния мозък провокира увреждане поради парализа на краката, евакуационна дисфункция на червата и / или пикочния мехур, патология на репродуктивната система, влошаване на дишането.

Причини за пояснична стеноза

Провокиращите фактори включват метаболитни нарушения, травма, изкривяване на билото, ревматизъм, деформация на прешлените. Детето има заболяване поради употребата на лекарства или вещества, вредни за ембриона от майката по време на бременност. При възрастните хора често се развива на фона на свързаните с възрастта промени в костната тъкан, патологии на гръбначния стълб.

Тип лумбална стенозаЕтиологияОбяснение
ВродениСтруктурен дефект на 1-5 лумбални прешлени, образуван по време на вътрематочно развитиеСъкращаване или удебеляване на дъгата
Увеличаване на тялото
Разделяне на гръбначния мозък от кост / съединителна тъкан / хрущял (диастематомелиелия)
ПридобитиЛумбалната стеноза се причинява от заболяване на мускулно-скелетната или нервната система, гръбначния стълбКостната тъкан расте (остеофити, остеохондроза, хиперостоза)
Междупрешленният диск изпъква в канала (изпъкналост, херния)
Спиналните връзки се удебелят / вкостеняват (анкилозиращ спондилит, вкостеняване)
Образува се между мембраните на срастванията, белези след операция
Прешленът е изместен (спондилолистеза, травма, дислокация)
Образува се тумор на кост, нервна тъкан (шванном, глиом, остеобластом, други доброкачествени или ракови образувания)

Стенозата на канала също се причинява от поставяне на импланти по време на хирургично лечение на гръбначния стълб. Каналът също е стеснен поради прекомерното натоварване на билото от щангисти, товарачи и хора от други професии. Това се случва поради хематом след натъртване на кръста.

Форми

Патологията има три форми: странична, централна и комбинирана (комбинирана). В първия случай се разкрива стесненият диаметър на канала между тялото и противоположната точка на арката на лумбалния прешлен..

При втория тип междупрешленният отвор или луменът за изхода на корена е намален. При комбинираната стеноза централната и страничната форми се развиват едновременно или се появява стесняване чрез вроден дефект и развитието на мускулно-скелетна патология.

Справка! Планът за лечение се изготвя след уточняване на вида на стесняване на гръбначния канал.

Класификация

Лекарите разграничават две основни форми на заболяването, основната разлика между които е степента на стесняване на лумена на гръбначния канал.

Определянето на степента на стесняване ви позволява да определите най-оптималния начин за коригиране на патологията и да предотвратите развитието на тежки усложнения.

Абсолютна стеноза

Абсолютната стеноза на лумбалния гръбначно-мозъчен канал или сагиталната (надлъжна, отгоре надолу) се характеризира със стесняване на диаметъра на канала под 11 mm. Според друга класификация, просветът е ≤ 75 mm 2. Тази патология е трудна, има голям риск от инвалидност. Показано за лечение с хирургични методи.

Относителна стеноза

Относителната стеноза на лумбалния гръбначен канал е стесняването на пространството между тялото и дъгите на прешлените повече от 10 mm или луменът остава по-широк от 75 mm 2. Тази форма е по-малко вероятно да доведе до усложнения и често се поддава на консервативна терапия..

Други видове

Лекарите използват различни класификатори. Според описанието заболяването се разделя на идиопатична (вродена, ахондроплазия) или вторична стеноза на гръбначния канал на лумбалния гръбнак. В последния случай лумбалният канал се стеснява поради различни заболявания: остеохондроза, ревматичен артрит и други заболявания. Също така, има централни или странични, известни като фораминални, варианти на стеноза на лумбалния гръбначно-мозъчен канал..

Разновидности на лумбална стеноза:

ИмеСинонимикратко описание на
ПрекъсващФокусноВ лумбалната област се редуват области с нормален и стеснен диаметър на канала
Обща сумаДифузенСагиталният размер на лумбалния лумен е стеснен по цялата дължина или с две трети
МоносегментаренЛокално, едносегментноНамаляване на диаметъра се открива само при 1 прешлен
МногосегментаренДифузен, многосегментенПатологията засяга повече от 1 прешлен. Стенозата се открива в интервала Lпет1 (лумбосакрална артикулация), L41 или по-ниска L1, L2, L3
Едностранно-Компресията на канала се открива от едната страна (от гръбначната дъга, тялото)
Симетрични-Луменът на прешлените намалява по периферията или едновременно от противоположните страни
Дискогенен-Патологията се развива на фона на заболявания на междупрешленните дискове
АртрогененИнтерфациалнаПатологията се развива на фона на заболявания на гръбначните стави
Метал-Каналът е стеснен от импланта

Справка! Подробна класификация помага на лекарите да планират правилно лечението на лумбалната стеноза. Симптомите се появяват в областите на тялото, за които компресираният сегмент е "отговорен".

Симптоми

Болестта е придружена от постоянна или периодична болка поради дразнене на нервите (лумбодиния, ишиас).

Човек изпитва лумбаго по време на резки движения, болки, дърпане, парене.

Често с връщане на 1 до 2 седалище, крака, тазови органи, корем, бъбреци.

Симптомите на стеноза на гръбначния канал на лумбалния отдел на гръбначния стълб зависят от местоположението на патологията и участието на нервните окончания и кръвоносните съдове в процеса.

Захващането на нервите и нарушеното кръвообращение провокират оток в зоната на лумбалната стеноза, в краката - загуба на чувствителност, мускулно отслабване, конвулсии. Неврогенна интермитентна клаудикация възниква по време на ходене.

Дразненето на нервите и компресията на гръбначния мозък причинява аномалии в таза:

 • уринарна инконтиненция;
 • проблеми с дефекацията (диария, запек, фекална инконтиненция);
 • еректилна дисфункция, импотентност;
 • спонтанни аборти.

Признаци на абсолютна стеноза на гръбначния канал на лумбалния гръбнак са: изтръпване, намалена двигателна активност или парализа на краката. Чувствителността се губи и в гениталната област, ануса.

Диагностика

Наличните диагностични методи включват рентгенови лъчи на гръбначния стълб. Но без миелография (с контрастно вещество) това изследване е най-малко информативно. По-добре е да се оцени степента на стесняване, състоянието на интраканалните тъкани и нерви с помощта на ЯМР, КТ и друга томография.

Лечение

Лумбалната гръбначна стеноза се лекува от вертебролог или невролог. В случай на абсолютно стесняване се препоръчва операция, последвана от консервативно лечение, рехабилитация. Относителният тип се отстранява с лекарства, упражнения, масаж, акупунктура и други нехирургични методи. Физиотерапията се провежда с използване на сероводородни бани, диатермия, фонофореза и магнитна, CMT или баротерапия.

Принципи на лечение за гръбначна стеноза в лумбалния отдел на гръбначния стълб:

 • минималният курс е 6 седмици;
 • при остри състояния се показва почивка в леглото за 14 дни;
 • в трудна клиника те носят корсет, разтягат гръбначния стълб;
 • предписват се лекарства за премахване на симптомите на стеноза, нормализиране на храненето и регенериране на тъканите;
 • след отстраняване на остри симптоми се предписват водни процедури, гимнастика, масаж и други методи на физиотерапия.

По време на лечението и рехабилитацията е забранено да натоварвате гърба, активно да се движите, да се навеждате рязко, да се огъвате, да се обръщате, да ставате. Не можете да ходите дълго време, да стоите, да работите с вибрационни инструменти / машини, да правите горещи вани или да се охлаждате. Препоръчително е да се издаде болничен лист, да се премине към лека работа според съветите на лекаря.

Какво да направите, за да премахнете стенозата на гръбначния канал на лумбалния гръбнак и да облекчите състоянието на пациента, лекарите определят само след задълбочен преглед на пациента и определяне на формата на патологията.

Справка! Целта на лечението е да се премахне компресията върху интраканалните тъкани, да се спре прогресията на стенозата, да се възстанови кръвообращението, да се облекчи възпалението.

Лечение без операция

Консервативното лечение на стеноза на лумбалния гръбначен стълб без операция е възможно в случай на леко протичане на заболяването с относително стесняване на канала.

Терапията се предписва от невролог, вертебролог. Лекарствата могат да помогнат за облекчаване на симптомите. Лекарствата премахват причините за стеноза, ако стесняването е причинено от инфекция, възпаление на интраканалните тъкани и гръбначните стави. В случай на инфекция се използват антибиотици, антибактериални средства след лабораторно потвърждение на вида и чувствителността на патогените. Ревматичните заболявания се лекуват по методите на антиревматичната програма.

Схемите на лечение за лумбална стеноза включват:

 • периферни вазодилататори (вазодилататори);
 • противовъзпалителни нестероидни лекарства;
 • глюкокортикостероиди;
 • усилватели на кръвния поток;
 • мускулни релаксанти (за отпускане на мускулни спазми);
 • болкоуспокояващи (наркотични / ненаркотични аналгетици, спазмолитици);
 • диуретици (помагат за нормализиране на кръвното налягане, облекчаване на отока);
 • антидепресанти.

Болката се облекчава чрез нервно-мускулна блокада (инжекция), предписват се таблетки, мехлеми, триене, компреси с терапевтична кал. За подобряване на имунитета е посочен приемът на витаминни и минерални препарати. С разрешение на лекаря действието на лекарствата се допълва с методите на традиционната медицина, хомеопатията. Естествените вещества се избират лично, като се вземат предвид индивидуалните противопоказания.

Хирургия

Хирургичните методи се избират от неврохирург. Хирургичното лечение е насочено към директно премахване на компресията (изстискването) на интраканалните тъкани.

При лумбална стеноза се извършват следните операции за елиминиране на стеноза на лумбалния гръбначно-мозъчен канал:

Тип операцияОбяснение на процедурата
ДискектомияИзпъкналият / херния диск се отстранява
МикродекомпресияРезекция (частично изрязване) на ставните процеси
Декомпресивна ламинектомияПремахва се част от прешлена, която се притиска във вътреканалното пространство. Може да се усложни от нестабилност на гръбначния стълб
Стабилизиране на хребетаРазместените прешлени се връщат в нормалното си положение, фиксирани с плоча
Междузвенна фиксацияПроцесите се "изтласкват" от импланта, увеличавайки разликата между тях. Стенозата често се повтаря след операция

Само лекар може да определи коя операция е ефективна за лечение на лумбална спинална стеноза.

Справка! Според статистиката операцията за елиминиране на гръбначна стеноза на лумбалния отдел на гръбначния стълб не е дала резултати или е причинила усложнения и негативни последици при 30% от пациентите.

Упражняваща терапия и комплекс от упражнения

Упражняващата терапия, включително специални упражнения, със стеноза на гръбначния канал на лумбалния гръбнак се предписва във фазата на затихване на острия стадий, както и 3 месеца преди планираната операция и по време на рехабилитация. Упражненията помагат за подобряване на кръвообращението, облекчаване на мускулното напрежение в долната част на гърба и укрепване на мускулните влакна. Комплексът от упражнения и интензивността на натоварването се подбират индивидуално в зависимост от вида на заболяването.

Препоръчителни упражнения за лумбална стеноза:

ИмеИзходна позицияТехника на изпълнениеКратност
Разтягане на гръбначния стълбСеднал, изправенГърбът се държи изправен, ръцете се повдигат нагоре, горната част на главата „достига“ до тавана1-6 пъти на ден в продължение на 3 минути
КлековеКраката на ширината на раменете, позволяват да се държат за опоратаКлякайте с прав гръб, доколкото позволяват ставите1―3 рубли / ден 1―5 пъти
Мускулна трескаКоляно-лакътна позиция, краката леко раздалечениВ същото време те стягат мускулите на гърба и изстискват ставите на краката. Отпуснете се след минутаДо 3 пъти / ден за 5―10 r.
НожициЛегнал по гръб, ръце заключени зад главатаПовдигнете горната част на тялото и в същото време кръстосайте краката, като редувате десния / левия крак нагореЗапочнете с минимални натоварвания
Издърпване на кракаЛегнал по гръб, ръцете са разтворени, дланите са обърнати към подаИздишайте, докато притискате коленете към гърдите. Изправете се след 10 секунди10 пъти на ден
Изправяне на гръбначния стълбЗастанал до стената с долната част на гърба, тила, лопатките, притиснати към него длани. Крака на ширината на раменетеНатиснете билото възможно най-много към опората, бавно завъртете главата си надясно / наляво. След тренировка легнете равномерно без движение1-3 пъти на ден

При лумбална стеноза е забранено да се прави мост по време на класове, да се навежда назад и интензивно да се върти тялото. Движенията трябва да са плавни, насочени към разтягане на гръбначния стълб. Гимнастиката се прави ежедневно или се редува с терапевтичен масаж.

Препоръчваме ви да прочетете полезно видео:

Прогноза за възстановяване

Стесняването на лумбалния канал е хронична бавно прогресираща спондилопатия. Стенозата периодично се влошава с инфекциозни заболявания, прекомерен стрес. Не е възможно пълно припокриване. Понякога симптомите изчезват сами.

При лумбална стеноза възстановяването настъпва при 95% от пациентите при своевременно започване на лечение с адекватни методи. При вторичната форма прогнозата е по-лоша, докато не се елиминира причината за заболяването. В напреднали случаи функциите на увредените нерви и гръбначния мозък не се възстановяват. Това води до развитие на тежки усложнения, които влошават качеството на живот на пациента. В такива случаи на пациенти със стеноза на гръбначния канал на лумбалния отдел на гръбначния стълб се дава увреждане, чиято група зависи от тежестта на усложненията..

Мерки за превенция

След като разбрахте какво е стеноза на гръбначния канал в лумбалната част на гръбначния стълб и от какво се случва, е възможно да се определят начините за предотвратяване на патологията. Препоръчително е равномерно разпределяне на натоварването върху гръбначния стълб, за да се избегнат спортни наранявания, падания. При носене / вдигане на тежести е необходимо да се спазват техниките за работа и безопасност. Забранено е претоварването на зоната на билото в излишък. Необходимо е да се контролира стойката.

Важно! Спешно се изследва гръбначният стълб при болка, скованост в долната част на гърба, влошаване на функциите на стомашно-чревния тракт, пикочните органи. В случай на лумбална стеноза те започват незабавно да се лекуват, преминават към разрешена работа.

Общата профилактика включва балансирано хранене, ежедневни упражнения (като се отчита здравословното състояние), дихателни упражнения и отказ от лоши навици. Такива мерки стимулират метаболизма, подобряват клетъчното хранене, кръвообращението, лимфата, цереброспиналната течност. Това предотвратява основните причини за заболявания на гръбначния стълб, нервната система.

Терапевтичните упражнения с установена стеноза на гръбначния канал на лумбалната част на гръбначния стълб ще помогнат да се предотврати прогресирането на заболяването, като се подобри състоянието на мускулите на гърба.